Uhanalaisten kalojen selviytyminen lähellä sydäntä

Takaisin

Lumme Energia on mukana useissa ympäristöprojekteissa, joiden tavoitteena on uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Valitsemalla Eko Lumme Vesi tai Paketti Lumme -sähkösopimuksen olet itsekin mukana tässä luonnon monimuotoisuudelle elintärkeässä työssä.

Suomen kauneimmat järvimaisemat ja niiden säilyttäminen sellaisina on yhteinen huolenaiheemme. Luonnosta saa energiaa ja siitä pitää voida nauttia, mutta virkistyskäytön pitää olla vastuullista. Uhanalaisten, niin järvilohen kuin taimenenkin kalakantojen elvyttäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa Lumme Energia on ollut pitkään mukana. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja eri järjestöjen kanssa. 

Tähän työhön osallistuvat myös asiakkaamme. Eko Lumme Vesi ja Paketti Lumme -sähkösopimuksissa sähkö on tuotettu pääasiassa kotimaisissa vesivoimalaitoksissa ja kalojen hyvinvoinnista on huolehdittu erilaisten ympäristöprojektien avulla. Osa asiakkaiden maksamasta sähkön hinnasta käytetään suoraan näihin projekteihin.  Tässä tietoa tämänhetkisistä ympäristöhankkeista.

Taimenkantoja elvytetään mätirasioiden avulla Mäntyharjunreitillä 

Miehellä kädessä LUMME matirasia Kissakoskella

Lumme Energia on mukana taimenkantojen elvyttämishankkeessa, jossa tehdään järvitaimenen mäti-istutuksia Mäntyharjunreitillä (mm. Synsiö, Vuojakoski, Läsäkoski, Korpikoski, Kissakoski sekä Mäntyharjun kohteet). Hankimme vuosittain ekologisesti hajoavia taimenen mätirasioita ja mätiä vesialueen omistajille, jotka istuttavat taimenet virtavesiin. Taimenkannan palauttamiseksi ja luonnonkierron elvyttämiseksi tarvitaan vuosia kestäviä mäti- ja pienpoikasten istutuksia. Vesialueen omistajat ovat hoitaneet taimenkantaa kunnostetuissa ja kunnostettavissa koskissa. Mäntyharjunreitin pääkosket on pääosin jo kunnostettu, työ jatkuu pienemmissä. Hanketta koordinoi ELY-keskus ja Etelä-Savon kalatalouskeskus.

Taimenta lisätään kaupunkipuroihin 

Myös Mikkelin kaupunkialueella elvytetään taimenkantoja. Olemme mukana tukemassa luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kaupunkipurojen kunnostusta kalastus- ja virkistyskäyttöön mm. Saimaaseen laskevilla Urpolan- ja Rokkalanjoilla. Hankkeessa kunnostetaan puroja ja jokia ja tehdään mäti- ja poikasistutuksia. Jokiin istutettiin keväällä taimenen mätiä ja 1-vuotiaita poikasia, joiden toivotaan lähtevän järvivaellukselle tulevien 2–3 vuoden aikana. Jos kaikki menee hyvin, ne ja niiden jälkeläiset täyttävät kaupunkijoet aina syksyisin vuodesta 2022 lähtien. Hankkeessa ovat mukana Lumme Energian lisäksi Mikkelin kaupunki, Mikkeli–Luonterin kalatalousalue, ELY-keskuksen vesi- ja kalatalousviranomainen ja Saimaan lohikalojen ystävät -yhdistys.

Elinvoimainen Järvilohi -hanke pelastaa Saimaan järvilohta

Lumme Energia on ollut mukana Elinvoimainen järvilohi -hankkeessa sen perustamisesta lähtien ja on sen suurin yksittäinen tukija.  Hankkeessa pelastetaan erittäin uhanalaista Saimaan järvilohta.  Saimaan järvilohikannan geeniperimä on heikentynyt, koska se ei ole päässyt lisääntymään luontaisesti. Kalakanta on riippuvainen kalanviljelystä ja asiantuntijoiden mukaan nykyiset järvilohet ovat peräisin alle kymmenestä yksilöstä. Heikko perimä näkyy kalojen käyttäytymisessä. Hankkeessa vahvistetaan Saimaan järvilohen heikkoa perimää terveempien lohikantojen avulla. Lisäksi tutkitaan virikekasvatusta poikasten menestymiseen järvivaiheessa. Hanke vaatii pitkäjänteistä työtä ja vastoinkäymisiäkin on ollut. Elokuussa istutettiin kevään vesihomeongelmasta selvinneet 1 600 järvilohta Päijänteeseen. Joukossa oli sekä normi- että virikekasvatettuja järvilohia. 

Tässä kansainvälisestikin ainutlaatuisessa hankkeessa ovat mukana Puulan, Suonteen sekä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueiden Suomen johtavat järvilohiasiantuntijat Luonnonvarakeskuksesta, ELY-keskuksesta, Maa- ja Metsätalousministeriöstä sekä Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoista.

Kissakosken voimalassa tuotetaan EKOenergiaa

Vesivoimalan ympäristössä kalakannan suojelu on erityisen tärkeää ja siksi Hirvensalmella Kissakosken vesivoimalan yhteydessä on vilkas kalatie. Kalatietä pitkin kalat pääsevät ohittamaan laitoksen turvallisesti ja se tarjoaa myös paikkoja poikasten kehittymiseen täysikasvuisiksi.
Erityisessä suojeluksessa ovat taimenet, joiden luonnonkiertoa ja
poikasten istutuksia kalatie turvaa.

Kissakosken uusi voimalaitos

Kissakosken vesivoimalla on EKOenergia -ympäristömerkki. Vesivoima on sertifioitu uusilla EKOenergia -vesivoimakriteereillä. Uudet kriteerit ottavat huomioon kalatien kalakulun, veden virtaaman sekä jokien elinympäristön.  EKOenergia -sertifioitu sähkö on kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettu. Jokaista myytyä megawattituntia kohden lahjoitetaan 0,10 € Virtavesirahastoon, joka tukee joenkunnostushankkeita ja auttaa parantamaan vesivoimaloita ympäröivää luontoa.

Lisää tietoa ja kuulumisia Lumme Energian ympäristöhankkeista saat seuraamalla blogejamme: lumme-energia.fi/blogi

Liity mukaan työhön luonnon hyväksi! Tutustu ekologisiin sähkösopimuksiimme

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

04.08.2021 | Vapaalla

Terveelliset sipsit syntyvät omassa keittiössä – ja aineksia löytyy kotipihalta

Sipsien syömisestä seuraa yleensä hetken mielihyvän jälkeen vain huono omatunto. Onneksi perinteisten perunalastujen rinnalla on terveellisiä...

14.07.2021 | Vapaalla

Miten varmistan vapaa-ajan asunnon sähköasennusten turvallisuuden?

Ostin vanhan, sähköistetyn vapaa-ajan asunnon. Sähköasennukset arveluttavat. Mistä tiedän, että ne ovat turvalliset? Miten voin tarkistaa niiden...

30.06.2021 | Vapaalla

Sähköpyörien suosio kasvaa vauhdilla – miten valitset sopivan mallin?

Sähköpyörien myynti nousee taas uuteen ennätykseen ja tarjolla on huima määrä erilaisia vaihtoehtoja.  Miten valitset sen oikean, kun tekniikka ja...