Vihreyttä lämmitykseen – pientaloille avustusta öljylämmityksestä luopumiseen

Takaisin

Pientalot voivat hakea tukea vaihtaessaan öljyn ekologisempaan lämmitysvaihtoehtoon. Maksimiavustus on 4 000 euroa. 

Öljylämmitteisiä pientaloja on Suomessa yhä noin 150 000, ja niistä monen lämmitysjärjestelmä kaipaa uudistamista. Erityisesti moni iäkkäämpi talon-omistaja miettii nyt uutta ja vaivatonta lämmönlähdettä, jotta voisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Öljylämmityksestä luopumista helpottaa valtion myöntämä uusi avustus. Se avattiin syyskuussa, ja jo viikossa hakemuksia tuli yli tuhannelta kotitaloudelta. Ympäristöystävälliset lämmitysmuodot siis kiinnostavat.

Avustusta voi saada joko 4 000 tai 2 500 euroa. Suurempi summa myönnetään kotitaloudelle, joka siirtyy öljylämmityksestä maalämpöön, kaukolämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Pienemmän avustussumman saa vaihtaessaan öljyn muihin kuin edellä lueteltuihin. Avustusta ei myönnetä, jos valittu uusi lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Tuki evätään niin ikään, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen. Tukea ei myöskään voi saada, jos hakijalle on myönnetty muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Avustusta voi hakea takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Avustukset myöntää keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. Ympäristöministeriö on varannut tukeen lähes 30
miljoonaa euroa. Tällä tavoitellaan noin 10 000 pientalon öljy-
lämmitysjärjestelmän vaihtamista.

Hybridijärjestelmät nousussa

Siis mitä öljyn tilalle? Vaihtoehtoja on useita: maa- ja kaukolämmön tai ilma-vesilämpöpumpun ohella vaikka hake-, pelletti- ja klapikattilat. Ne yksin riittävät korvaamaan öljylämmityksen.

Yhä yleisempää on kuitenkin rakentaa lämmitysjärjestelmä hybridiksi. Se tarkoittaa, että taloon valitaan yksi päälämmönlähde ja yksi tai kaksi tukilämmönlähdettä. Mallin etu on, että eri lämmitysmuotoja voidaan käyttää kannattavimmalla tavalla vuorokauden- ja vuodenajan mukaan.

Jos päälämmönlähde on esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu, sen oheen kannattaa asentaa sähkövastukset tai sähkökattila. Ne osallistuvat lämmöntuotantoon, kun pumpun oma teho ei riitä. Puuta polttava uuni toimisi tukena yhtä lailla.

Aurinkolämpökeräimiä taas voi liittää niin maalämpöjärjestelmän, lämpöpumpun kuin puulämmityksen oheen. Ratkaisut ovat yksilöllisiä, ja ne on hyvä laskettaa asiantuntijalla.

Uuden lämmitystavan valintaa kannattaa katsoa käyttömukavuudenkin näkökulmasta. Sähköön tavalla tai toisella nojaavat järjestelmät ovat aina vaivattomia ja helppohoitoisia. Eniten huomiota ja huoltoa vaativat puulämmitysjärjestelmät.

Säästö jopa tuhansia euroja

Motiva laskee verkkosivuillaan eri vaihtoehtojen kannattavuutta. Yksi laskelma perustuu ennen vuotta 1960 valmistuneeseen 160 neliön taloon, joka kuluttaa vuodessa 3 300 litraa öljyä ja 6 000 kWh sähköä. Talon vuotuiseksi energialaskuksi Motiva ynnää 4 200 euroa.

Maalämpöön vaihtamalla energialasku pienenisi Motivan mukaan reilut 2 000 euroa vuodessa. Maalämmön puolesta puhuvat alhaiset käyttökustannukset ja käytön huolettomuus. Suurin miinus on investoinnin kalleus.

Ilma-vesilämpöpumppuun turvautuva säästäisi noin 1 700 euroa vuodessa. Plussapuolia ovat maalämpöä edullisempi hankintahinta ja käytön vaivattomuus. Miinus on, ettei pelkällä pumpulla pärjää kovimmilla pakkasilla.

Kaukolämpöön vaihtamalla säästäisi noin 1 200 euroa vuodessa. Kaukolämmön suurin etu on huolettomuus. Miinuspuolella on lämmön vaihteleva hinta ja se, että kaupunkien ja kuntien kaukolämpöverkot eivät ole jokaisen pientaloasukkaan ulottuvilla.

Pellettilämmityksellä voisi saavuttaa yli 1 700 euron vuotuisen säästön. Polttoaine on kotimainen ja ekologinen. Toisaalta tarvitaan kallis laitteisto siiloineen, joka myös vaatii huoltoa. Polttoaineen varastointitilakin tarvitaan.

Lisää: www.motiva.fi

Sahkoauto_talopuolikas

MUITA AVUSTUKSIA PIENTALON OMISTAJILLE

1. Energia-avustus

ARA myöntää energia-avustuksia korjauksiin, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta. Tukea voi saada 6 000 tai 4 000 euroa, kuitenkin enintään puolet hyväksyttävistä kuluista. Tukea saa vain, jos talon E-luku (rakennuksen laskennallinen energiatehokkuus) alenee riittävästi. Yli 4 000 euron avustus edellyttää talon korjaamista lähes 0-energiatasolle, jolloin se tuottaa uusiutuvaa energiaa saman verran kuin kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Hakuaika on jatkuva.

2. Avustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

ARA myöntää tukea yli 65-vuotiaille tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai ympärivuotisessa käytössä olevan asuntonsa korjaamiseen. Avustuksen määrä on yli 65-vuotiaille enintään 50 prosenttia remontin kokonaiskuluista ja veteraaneille, heidän leskilleen ja vammaisille 70 prosenttia. Tuki on sidottu tulorajoihin ja varallisuuteen. Hakuaika on jatkuva.

3. Avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Tämä ARAn tuki on tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneen, sisäilmaongelmaisen, ympärivuotisessa käytössä olevan asuinrakennuksen kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. Avustusta myönnetään enintään puolet hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista. Hakuaika on jatkuva.

4. Kotitalousvähennys

Moniin korjauksiin voi saada myös kotitalousvähennystä, joka on verottajan myöntämä verohelpotus. Tänä vuonna vähennyksen maksimi on 2 250 euroa. Vähentää voi 40 prosenttia tilatun työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos palkkaa työntekijän, voi vähentää 15 prosenttia maksamastaan palkasta ja palkan sivukulut.

 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

Aurinkosähkön hiilijalanjälki on energiamuodoista pienimpiä

Onko aurinkosähkövoimala todella niin ekologinen, puhdas ja eettinen kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää?

Sähköntuotannolla merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuonna lähes neljänneksen. Suomessa jo noin 85 prosenttia sähköntuotannosta on päästötöntä....

09.06.2021 | Asiakkaana

Kuinka suuri ilmastoteko on ympäristöystävällinen sähkösopimus?

Ilmastonmuutos on karua todellisuutta ja keinot sen hillitsemiseksi tuntuvat joskus yksilötasolla rajallisilta. Yksilön valinnoilla on kuitenkin...